O nás

Co stálo za vznikem federace?

Federace vznikla díky společnému zájmu zakladatelských organizací. Je jím téma reuse, snaha o smysluplné snižování množství komunálního odpadu a chuť toto téma rozvíjet a popularizovat v České republice.

Vize federace reuse center

Chceme utvářet svět, který podporuje cirkulaci věcí a snižuje nadměrnou spotřebu nových produktů a následnou produkci odpadů. V duchu akčních plánů pro 21. století (jako je European Green Deal, Evropský sociální pilíř – EPSP či Cíle udržitelného rozvoje OSN) chceme směřovat k lepšímu využívání zdrojů, které přinesou ekologičtější a udržitelnější budoucnost. Skrze změnu spotřebitelského chování nabízíme model, ve kterém nekončí použitelné věci na skládkách bez další možnosti využití, ale vrací se zpět do oběhu prostřednictvím organizací, které zajišťují jejich odběr, opravu a redistribuci.

Náš expertní tým

Nabízíme know-how zkušených expertů z oboru, neváhejte se na nás obrátit s vašimi otázkami. Nabídneme toho nejlepšího konzultanta dle dotazu.

Dana Kalistová - portrét

Dana Kalistová

Je zakladatelkou environmentálního sociálního podniku Kabinet CB (ten provozuje reuse centrum v Českých Budějovicích a v Kaplici) a Nábytkové banky Jihočeského kraje. Dana se věnuje zejména standardizaci a rozšíření služby nábytkových bank, které jsou, stejně jako banky potravinové, významným distributorem materiální pomoci potřebným v České republice. Kromě teoretické práce na vytváření standardů kvality práce, financování a popularizace této služby, se zapojuje prakticky na dostupnosti této služby pro Jihočeský kraj.

Zuzana Kuberová

Zakladatelka pražského reuse centra Z pokoje do pokoje, které funguje coby renovační dílna a vzdělává v opravitelnosti věcí. Zuzana se věnuje zejména kreativnímu procesu při vzniku menších reuse center a mapuje různé způsoby fungování reuse provozů, kterými se inspiruje nejen v ČR ale i v zahraničí. Reuse centra nemají jednotnou podobu, mnohdy reagují na limity prostoru či různé cílové skupiny a to vše je jen příležitostí k tomu, aby vznikala nová místa s kreativní koncepcí a vizí dlouhodobé udržitelnosti.

Aleš Staniczek - portrét

Aleš Staniczek

Je členem mananagamentu městské společnosti OZO Ostrava, kde je odpovědný např. za nakládání s odpady na území města Ostrava a okolních obcí, provoz sběrných dvorů, svoz gastroodpadů. Zasloužil se mimo jiné také o vybudování a následné provozování největšího reuse centra v ČR. Mezi Alešovy silné stránky patří leadership. Motivaci cítí hlavně u projektů, které mají vliv na nakládání s odpady ve vztahu k dalšímu využitím, tedy k udržitelnosti.

Laura Mitroliosová - portrét

Laura Mitroliosová

 Laura je ředitelkou společnosti CIRA Advisory, kterou v roce 2019 založila společně s dalšími kolegy. V minulosti zakládala Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN), či stála u rozvoje digitálního odpadového tržiště Cyrkl a nyní se plně věnuje firemnímu poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky v CIRAA. Mezi Lauřiny silné stránky patří řízení a nastavování procesů, oblast vedení zaměstnanců a dalších členů týmu a nastavování zdravého finančního fungování organizací. Motivaci cítí hlavně u projektů, které mají pozitivní vliv na rozvoj společnosti, zejména na zlepšování životního prostředí.

Markéta Vinkelhoferová - portrét

Markéta Vinkelhoferová

Spoluzakladatelka sociálního podniku Fair & Bio pražírna ve středočeském Kostelci nad Labem, kterou provozuje Fair & Bio družstvo. Pražírna od roku 2013 zpracovává fairtradovou bio kávu a zaměstnává mentálně a fyzicky znevýhodněné pracovníky. Markéta je předsedkyní správní rady Tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA), která mimo jiné zastřešuje české sociální podniky, podporuje jejich činnost a přináší dobré praxe ze zahraničí. Své zkušenosti ráda nabídne současným i budoucím provozovatelům reuse center, kteří by je rádi provozovali formou sociálního podniku.

Lucie Poubová

Lucie Poubová

Spoluzakladatelka organizace Swap Prague, která pořádá výměnné bazary oblečení, doplňků a domácích potřeb. Bývalá obchodní manažerka, současná aktivistka a propagátorka udržitelnosti v módě a nakupování.V rámci aktivit své organizace učí širokou veřejnost zodpovědnějším návykům v oblasti udržitelnosti módy, ale i domácnosti. Lucie může konzultovat nejen pořádání samostatných swapů ve vaší organizaci nebo městě, ale může být inspirací při vytváření konceptu zajímavého, funkčního a atraktivního doprovodného programu vašich reuse provozů a plánovaných eventů.

Zakládající členové federace

Vize na vznik společné federace, jako větší akční a tvůrčí síly, se chopilo šest níže uvedených organizací. Věří, že prosazování a rozšiřování myšlenky reuse a recyklace má pro společnost významný smysl.

Záchranou jednoho jídelního stolu se ušetří produkce více než 350 ppm CO2.

Tím, že se nábytek a další vybavení domácnosti a kanceláří nedostane do sběrného dvora se snižuje nejen množství komunálního odpadu, ale ušetří se i CO2 při jeho likvidaci.