Co je reuse

Jak mluvit společnou řečí?

I když je každý stávající či nově vznikající projekt specifický, definice a principy jsou pro popularizaci a profesionalizaci reuse tématu důležité. Čím více lidí bude mluvit společnou řečí, tím je větší šance, že se reuse centra i nábytkové banky stanou transparentními provozy hodné veřejné podpory.

Co je reuse a proč máme reuse centra?

Reuse centra a nábytkové banky představují místa, která spojují trojí benefity pro společnost:

Environmentální

Cílem těchto organizací je koordinované snižování objemu odpadu a prodlužování životnosti výrobků.

 Sociální

Jedná se o společensky prospěšné organizace, které nabízejí kvalitní produkty dostupné pro běžné i nízkopříjmové domácnosti.

 Ekonomické

Jsou to místa, kde se věci nevyhazují.
Na těchto místech se uzavírá koloběh věcí a naplňuje naše mise.

Desatero principů reuse

aneb Charta reuse center a nábytkových bank

1

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne

Cílem je uzavřít cyklus věcí a v souladu s hierarchií nakládání s odpady (dle Směrnice EU o odpadech) předcházet vzniku zbytečného odpadu.

2

Podporujeme kulturu opravitelnosti věcí

I předměty odložené jako nepotřebné mají hodnotu, jejich opravy a renovace jsou cestou, jak prodloužit životnost výrobků a zamezit jejich znehodnocení.

3

Poskytujeme cenově dostupné produkty pro domácnosti s nízkými příjmy

V reuse centru je v nabídce spektrum věcí v různých cenových hladinách tak, aby nakoupit mohl každý. Nábytková banka produkty poskytuje zdarma znevýhodněným skupinám obyvatel.

4

Dáváme pracovní příležitosti

Vytváříme lokální pracovní příležitosti pro lidi, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce a nabízíme smysluplné zapojení na dobrovolnických pozicích.

5

Odebíráme a opravujeme, co by jiní vyhodili

Činnost nábytkových bank a reuse center závisí na dobrovolném darování produktů, které zdarma odebírají od občanů a organizací.

6

Měníme spotřebitelské návyky

Cílíme na to, aby reuse centra byla využívána jako rovnocenná alternativa k nakupování nového zboží a byla první volbou, když věci z domácnosti již dále neslouží.

7

Prospěšnost na prvním místě

Smyslem činnosti reuse center a nábytkových bank je navracení věcí do oběhu k dalšímu využití. Příjmy z této činnosti jsou primárně použity na financování provozu organizací, nikoliv ku prospěchu jejich vlastníků.

8

Forma organizace

Nejčastější formou organizace a provozovateli reuse center a nábytkových bank jsou sociální podniky, neziskové organizace, charity, příspěvkové organizace a sběrné dvory.

9

Regionální působnost

Federace se snaží o vytvoření sítě reuse center a nábytkových bank v jednotlivých krajích České republiky, které budou mít lokální působnost a respektovat regionální hranice.

10

Sdílení know-how

Členové Federace nábytkových bank a reuse center se vzájemně podporují a sdílejí znalosti s cílem pomoci ekonomické udržitelnosti a zvýšení dopadu aktivit jednotlivých členů.

Záchranou jednoho jídelního stolu se ušetří produkce více než 350 ppm CO2.

Tím, že se nábytek a další vybavení domácnosti a kanceláří nedostane do sběrného dvora se snižuje nejen množství komunálního odpadu, ale ušetří se i CO2 při jeho likvidaci.

Definice, co znamená, když říkáme:
Swapni to a upcykluj!

Tady vám vysvětlíme, co znamenají všechna ta magická slova.

Reuse centrum

Reuse centrum je místo, kam může kdokoliv donést věci, které už nepotřebuje, ale u kterých cítí, že mají ještě potenciál k dalšímu využití. V reuse centru je personál očistí, či opraví a nabídne dále k odprodeji. V reuse centru je možné nakoupit jako v běžném obchodě. Předměty jsou k dostání v různých cenových hladinách, obvykle ale reflektují hodnotu věcí. Reuse centrum je místem, které tvoří komunitu lidí, pro které je přirozené věci nevyhazovat a vnímají hodnotu věcí, svou volbou podporují udržitelnost.

Reuse point

Reuse point je vyhrazené místo na sběrném dvoře, obvykle velkoobjemový kontejner, kde se odkládají věci, které díky tomu neskončí na skládce, ale můžou ještě sloužit. Je to pomyslný poslední bod, kde se můžete rozhodnout věci nevyhodit. Za symbolický poplatek nebo zdarma je možné si tyto vytříděné věci odnést a opětovně využít.

Nábytková banka

Nábytková banka funguje jako sociální služba. Díky ní může pro vás již nepotřebný nábytek a vybavení domácnosti slouží lidem ve finanční tísni. Jedná se o službu, která funguje v kooperaci s městem či krajem. Skrze sociální odbor zažádá jednotlivec či rodina o konkrétní věci. Tato služba se využívá při vybavení startovacích bytů, sociálních bytů a v dalších potřebných situacích, jako byla uprchlická krize z Ukrajiny, kdy za jediný měsíc bylo nutné vybavit řadu ubytovacích kapacit.

Upcyklace

Upcyklací označujeme proces, při kterém se vrací hodnota nepotřebným předmětům tím, že se nově upraví, vymyslí se jim nový účel. Upcyklace se blíží formě redesignu, tedy ani věc již nepotřebná a nechtěná nemusí být odsouzena k vyhození. Tím, že upcyklace věci zachraňuje a vrací zpět k užívání, předchází vzniku odpadu. A také předchází svou sestru recyklaci, která je na konci cyklu.

Swap

Swap je anglický výraz pro výměnu věcí a v reuse světě se jedná nejčastěji o komunitní akci, na které se vyměňuje oblečení, knihy, hračky, mohou se objevit i květinové či jiné swapy. Princip je však stejný, co se jednomu nehodí, na tuto akci přinese a druhý si zdarma odnese. Swapy bývají jednorázové a velmi populární akce, které umožňují věci darovat a také získat.

skupina osob na swapu

Najděte si své nejbližší reuse centrum

V České republice stále vznikají nová reuse centra a reuse pointy. Abychom vám pomohli najít, kam nejlépe odnést vaše nepotřebné věci, tvoříme pro vás reuse mapu.