Federace nábytkových
bank a reuse center

Jsme sdružení nábytkových bank a reuse center působících v České republice, společensky a enviromentálně prospěšných organizací, které pomáhají předcházet vzniku komunálního odpadu. Snažíme se propojovat už existující místa, iniciovat vznik dalších a starat se o rozvoj a podporu tématu mezi veřejností a veřejnou správou tak, aby se reuse stalo jasně chápaným pojmem a běžnou alternativou pro odložení věcí. 

Jednoduše: skrze změnu spotřebitelského chování nabízíme reuse řešení, ve kterém nekončí použitelné věci na skládkách bez další možnosti využití, ale vrací se zpět do oběhu prostřednictvím organizací, které zajišťují jejich odběr, opravu a redistribuci.

Propojujeme

Sdružujeme existující reuse provozovatele, sdílíme poznatky a zkušenosti, inspirujeme se příklady dobré praxe z domova i ze zahraničí.

Podporujeme

Poskytujeme expertizu v oblasti reuse a nabízíme konzultaci záměru na otevření reuse centra či nábytové banky. Šíříme téma reuse v médiích. Pro členské organizace šíříme standardy práce a metodiku činnosti.

Rozvíjíme

Pečujeme o partnerství s veřejným i soukromým sektorem, jsme hlasem členských organizací a tématu reuse v jednání s místní a státní správou. Chceme více reuse v každém kraji!

nakládání restaurovaného stolu do auta

ČLENSTVÍ

K čemu je členství ve Federaci?

Stát se členem Federace je příležitost k vzájemnému sdílení know-how a praktických zkušeností z provozování reuse center a nábytkových bank. Být první u legislativních i dotačních aktualit. Networkovat, dále se vzdělávat a zapojit se do společných projektů. 
Cílem Federace je vytvořit silnou členskou základnu, která bude tvořit aktivní síť udržitelných a spolupracujících reuse provozů. Jste organizace, která reuse žije a chce dále růst?

ČLENOVÉ A DATA

Od Plzně po Ostravu.

Od sociálního podniku, renovační dílnu po kreativní agenturu. Od záchrany starého nábytku a materiálu pro tvorbu před vyhozením, po reuse eventy a swap. Reuse centra nemají jednotnou podobu; mnohdy reagují na limity prostoru či různé cílové skupiny, a to vše je jen příležitostí k tomu, aby vznikala nová místa s kreativní koncepcí a vizí dlouhodobé udržitelnosti. Naše členské organizace jsou stejně různorodé jako reuse samotné. A jak si vedou, zjistíte v zajímavých datech z jejich provozů.

zájemci o téma reuse poslouchají přednášku Zuzany Kuberové
pohled do pokoje zařízeného z recyklovaného nábytku

SLUŽBY

Uvažujete o založení reuse centra či nábytkové banky?

Fandíte myšlence "Lepší nežli vyhodit, je opětovně použít"? Pomůžeme vám s její realizací. Tvoříme a konzultujeme projektové záměry, dokážeme pro vás na míru uspořádat odborné školení, kulatý stůl nebo stakeholder dialog.
Ať jste neziskovka, obec, kraj, nebo sousedský spolek, jsme tu i pro ty, co jsou úplně na začátku. Nabízíme nezávaznou konzultaci, utřídění myšlenek a pojmů.

PARTNERSTVÍ

Jak si můžeme být užiteční?

Naše Federace je typ platformy, která chyběla nejen stávajícím provozovatelům reuse center a nábytkových bank, ale i tuzemským a evropským partnerům.
Spolupráce s veřejným i soukromým sektorem nás posunuje dál v udržitelném a společensky i enviromentálně odpovědném podnikání a přináší zajímavé projekty.

zájemci o téma reuse poslouchají přednášku Zuzany Kuberové

Dejte věcem druhou šanci
Reuse centra a nábytkové banky

Pro vaši orientaci v tématu jsme vytvořili krátkou informační brožuru,
která shrnuje základní teze a význam podpory opětovného využívání věcí jako alternativy k běžnému nakupování.
Najdete zde i konkrétní příklady dobré praxe v celé ČR.