Federace nábytkových
bank a reuse center

Jsme sdružení nábytkových bank a reuse center působících v České republice, společensky a enviromentálně prospěšných organizací, které pomáhají předcházet vzniku komunálního odpadu. Snažíme se propojovat už existující místa, iniciovat vznik dalších a starat se o rozvoj a podporu tématu mezi veřejností a veřejnou správou tak, aby se reuse stalo jasně chápaným pojmem a běžnou alternativou pro odložení věcí. 

Jednoduše: skrze změnu spotřebitelského chování nabízíme reuse řešení, ve kterém nekončí použitelné věci na skládkách bez další možnosti využití, ale vrací se zpět do oběhu prostřednictvím organizací, které zajišťují jejich odběr, opravu a redistribuci.

Propojujeme

Sdružujeme existující reuse provozovatele, sdílíme poznatky a zkušenosti, inspirujeme se příklady dobré praxe z domova i ze zahraničí.

Podporujeme

Poskytujeme expertizu v oblasti reuse a nabízíme konzultaci záměru na otevření reuse centra či nábytové banky. Šíříme téma reuse v médiích. Pro členské organizace šíříme standardy práce a metodiku činnosti.

Rozvíjíme

Pečujeme o partnerství s veřejným i soukromým sektorem, jsme hlasem členských organizací a tématu reuse v jednání s místní a státní správou. Chceme více reuse v každém kraji!

nakládání restaurovaného stolu do auta

ČLENSTVÍ

K čemu je členství ve federaci?

Stát se členem Federace je příležitost k vzájemnému sdílení know-how a praktických zkušeností z provozování reuse center a nábytkových bank. Být první u legislativních i dotačních aktualit. Networkovat, dále se vzdělávat a zapojit se do společných projektů. 
Cílem federace je vytvořit silnou členskou základnu, která bude tvořit aktivní síť udržitelných a spolupracujících reuse provozů. Jste organizace, která reuse žije a chce dále růst?

SLUŽBY

Uvažujete o založení reuse centra či nábytkové banky?

Fandíte myšlence "Lepší nežli vyhodit, je opětovně použít"? Pomůžeme vám s její realizací. Tvoříme a konzultujeme projektové záměry, dokážeme pro vás na míru uspořádat odborné školení, kulatý stůl nebo stakeholder dialog.
Ať jste neziskovka, obec, kraj, nebo sousedský spolek, jsme tu i pro ty, co jsou úplně na začátku. Nabízíme nezávaznou konzultaci, utřídění myšlenek a pojmů.

zájemci o téma reuse poslouchají přednášku Zuzany Kuberové
pohled do pokoje zařízeného z recyklovaného nábytku

PARTNERSTVÍ

Jak si můžeme být užiteční?

Naše Federace je typ platformy, která chyběla nejen stávajícím provozovatelům reuse center a nábytkových bank, ale i tuzemským a evropským partnerům.
Spolupráce s veřejným i soukromým sektorem nás posunuje dál v udržitelném a společensky i enviromentálně odpovědném podnikání a přináší zajímavé projekty.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Výroční zpráva ReUse Federace za rok 2022

Děkujeme všem, kteří do nás v roce 2022 vložili svoji důvěru, ať už prostřednictvím vstupu mezi členské organizace, využitím našich služeb, přizváním ke kulatým stolům nebo finanční podporou naší činnosti.