Federace nábytkových
bank a reuse center

Jsme sdružení nábytkových bank a reuse center působících v České republice. Snažíme se propojovat už existující místa, iniciovat vznik dalších a starat se o rozvoj a podporu tématu udržitelnosti mezi běžnou veřejností.

Propojujeme

Sdružujeme existující reuse provozovatele, sdílíme poznatky a zkušenosti, inspirujeme se příklady dobré praxe z domova i ze zahraničí.

Podporujeme

Nabízíme konzultaci záměru na otevření reuse centra ve vaší obci či městě. Chceme, aby udržitelnost byla cílem nejen ekologickým, ale i ekonomickým.

Rozvíjíme

Pečujeme o partnerství a spolupráci s místní i státní správou a tvoříme síť reuse center a nábytkových bank napříč ČR. Chceme více reuse v každém kraji!

Křeslo pro CEO

Kampaň na podporu praktické udržitelnosti a funkčních modelů předcházení vzniku odpadu.

Křesla od našich designérů odhalíme během listopadu 2022

nakládání restaurovaného stolu do auta

ČLENSTVÍ

Proč se stát členem federace?

Stát se členem federace je příležitost k vzájemnému sdílení know-how a praktických zkušeností z provozování reuse center a nábytkových bank. Cílem federace je vytvořit silnou členskou základnu, která bude tvořit funkční síť udržitelných a spolupracujících reuse provozů.

SLUŽBY

Pomůžeme vám založit reuse centrum či nábytkovou banku

Fandíte myšlence "Lepší nežli vyhodit, je opětovně použít"? Pomůžeme vám s její realizací. Tvoříme a konzultujeme projektové záměry, dokážeme pro vás na míru uspořádat odborné školení, kulatý stůl nebo stakeholder dialog.

Jsme tu i pro ty, co jsou úplně na začátku. Nabízíme nezávaznou konzultaci, utřídění myšlenek a pojmů.

zájemci o téma reuse poslouchají přednášku Zuzany Kuberové
pohled do pokoje zařízeného z recyklovaného nábytku

PARTNERSTVÍ

Jak si můžeme být vzájemně užiteční?

Naše federace je typ platformy, který chyběl nejen stávajícím provozovatelům reuse center a nábytkových bank, ale i tuzemským a evropským partnerům. Společná spolupráce nás posune dál v udržitelném a odpovědném podnikání.

Zakládající členové federace

Vize na vznik společné federace, jako větší akční a tvůrčí síly, se chopilo šest níže uvedených organizací. Věří, že prosazování a rozšiřování myšlenky reuse a recyklace má pro společnost významný smysl.

V roce 2021 pomohly nábytkové banky v každém kraji více než čtyřem stovkám (450+) jednotlivců a rodin.

Nábytkové banky poskytují pomoc lidem v tísni na doporučení sociálních odborů měst a obcí nebo členských neziskových organizací.