Partnerství a projekty

Jak si můžeme být vzájemně užiteční?

Naše federace je typ platformy, který chyběl nejen stávajícím provozovatelům reuse center a nábytkových bank, ale i tuzemským a evropským partnerům. Spolupráce s veřejným i soukromým sektorem nás posunuje dál v udržitelném a společensky i enviromentálně odpovědném podnikání a přináší zajímavé projekty.

Staňte se partnerem Federace

Federace vznikla z iniciativy lidí, pro které jsou slova udržitelnost, cirkularita a reuse každodenní praxí a životním stylem nebo směrem, kterým vedou své podniky. Federace vznikla také proto, aby se takto smýšlející lidé a firmy mohli potkávat, vzájemně podporovat a inspirovat.

Pokud byste rádi podpořili naši vizi, iniciativu či konkrétní aktivitu, jsme připraveni pro mediální, finanční a další strategická partnerství. Vybíráme, co na oplátku nabízíme my a zveme:
Buďte u toho s námi!

Kontakt s praxí

Díky partnerství s naší Federací jste přímo u zdroje novinek ze světa reuse center a nábytkových bank a souvisejících témat. Víte jako první o vznikajících projektech a zahraničních trendech.

Vzájemná mediální podpora

Jedním ze strategických plánů Federace je medializovat a popularizovat téma snižování množství komunálního odpadu prostřednictvím reuse provozů a projektů.

Účast na inovativním projektu

V České republice chybí ucelená síť nábytkových bank, které jsou, stejně jako banky potravinové, zásadním distributorem materiální pomoci pro lidi v nouzi. Pracujeme na změně!

Aktuální projekty

smart metodika

SMART řešení reuse systému podpořilo MMR

Cílem projektu je podpořit zavádění systému reuse v krajích, městech a obcích a zvýšit povědomí o přínosech konceptu reuse center na místní úrovni. Hlavní aktivitou k dosažení cíle bylo vytvoření SMART metodiky sběru dat pro existující a budoucí provozovatele reuse center a reuse pointů (sběrných míst), která bude součástí obecné metodiky pro provoz různých typů reuse provozů. Pomocí ucelených dat a informacích o evidenci předmětů prezentuje SMART metodika městům množství vrácených předmětů do oběhu a vyčíslí ušetřené finance, které by jinak město muselo vynaložit na skládkování. Zároveň tím poskytne informace o benefitech redukce CO2 a pracovních místech, které díky reuse centrum vznikají/mohou vznikat.

„Reuse centra mohou vznikat jako ekosystém, který potřebuje pro svůj rozvoj podporu. Snažíme se formou metodiky sběru dat vyčíslit jejich benefity v E-S-G oblasti."

Zuzana Kuberová, výkonná ředitelka Reuse federace

dílna upcyklace

Vytváříme síť díky
Active Citizens Fund

Realizace projektu s názvem "Česká federace nábytkových bank a re-use center řeší vznik sítě těchto zařízení napříč Českou republikou s cílem prevence vzniku odpadu" nám umožňuje vytvořit platformu, na které se aktivní provozovatelé mohou síťovat, vzájemně podpořit své fungování, propojit se s experty z oboru i zahraničí.

Klíčové aktivity projektu:
a) Definovat možné způsoby fungování reuse,
b) inspirovat a konsolidovat stávající příklady dobré praxe,
c) prezentovat a komunikovat tyto modely pro státní správu i lokální samosprávy,
d) a zajistit pro reuse centra podporu a rozvoj.

„Spolek Dialog CB uvítal možnost zastřešit vznikající platformu Reuse federace a rád věnuje materiální i expertní podporu při jejím vzniku."

Iva Černá, předsedkyně spolku Dialog CB

Reuse federace byla podpořena Ministerstvem životního prostředí v rámci Programu na podporu projektů NNO
v roce 2023.

Projekt "SMART řešení reuse systému na úrovni obcí, měst a regionů" byl podpořen v roce 2023 dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.