Služby

Jaké služby vám pomohou?

Sdílíme know-how v oblasti kvality služeb reuse center a nábytkových bank, včetně spoluvytváření modelů aplikovatelných na danou oblast, obec, provozovatele. Prostřednictvím našeho expertního týmu vám předáme komplexní zkušenosti z různých typů reuse provozů v České republice a zahraničí a to formou, která bude vyhovovat vašim individuálním potřebám.

Připravíme pro vás řešení na míru

Dokážeme reagovat na vaši konkrétní poptávku. Uspořádáme odborné školení, workshop, kulatý stůl, poskytneme konzultaci k vašemu záměru či pomůžeme s tvorbou strategických dokumentů. Uděláme si čas na zodpovězení vašich dotazů a dáme si záležet, abychom rozptýlili případné nejasnosti a nejistoty. Věnovat se vám bude tým našich expertů sestavený na základě typu vašeho záměru..

Stakeholder dialog

Pokud zvažujete možnosti provozu reuse pointu, reuse centra nebo nábytkové banky ve vaší obci nebo organizaci, a tím zefektivnění procesů předcházení vzniku odpadu, podpory sociální sféry a vytvoření rozpočtových úspor, je nejlepší začít dialogem místních aktérů. Rádi ho pro vás zorganizujeme.

Odborné školení

Jsme tým složený z provozovatelů reuse center a nábytkových bank. Přinášíme praktické know how, které vám usnadní vstup do světa reuse provozů. Uspořádáme pro vás nebo pro budoucí provozovatele reuse centra či nábytkových bank ve vaší obci / organizaci školení se zaměřením na na všechny klíčové aspekty provozu, které vás budou zajímat.

Konzultace ke konceptu

Máte již formulovanou představu o provozu či jste ve fázi realizace strategických dokumentů a rádi byste některé oblasti zkonzultovali? Naši experti jsou tu pro vás. Rádi pomůžeme i v etapě praktických příprav a při zahájení realizace.

Workshopy pro municipality

Rádi byste zahájili debaty ohledně implementace reuse tematiky ve vašem regionu, ale nevíte, jak na to? Chcete přinést do svého regionu inovativní řešení pro zkvalitnění života svým občanům, ale pro reuse chybí dostatek informací i motivace ke změně? Rádi pro vás uspořádáme workshopy, které vám s vašimi tématy pomohou!

Workshopy pro firmy

Na základě výzkumu definujeme akční kroky k rozhýbání reuse procesů, realizaci reuse provozů nebo navázání klíčových spoluprací. Tyto akční kroky pomůžeme strukturalizovat do podoby strategických dokumentů jako akčních plánů či strategií.
Pokud máte vymyšlený cíl projektu, ale nevíte, jak se k němu dobrat, pomůžeme vám zpracovat detailní plán projektu, který vás k němu dovede.

Zkrátka pomůžeme s tím, co právě řešíte.

Naše služby jsou variabilní, poskládáme pro vás nabídku na míru s určením ceny i časové náročnosti.

Máme zájem
arrow_forward

Tlačítko vás přesměruje
na kontaktní stránku

Reference

sklad použitého nábytku

Reuse analýza pro hlavní město Praha

Na základě objednávky Pražského Inovačního institutu jsme v rámci analýzy zmapovali aktuálně dostupnou síť provozů na území hlavního města Prahy dle komodit (nábytek, textil, domácnost, elektro) a představili příklady dobré praxe z České republiky i Evropské unie.

Dále jsme popsali koncepty stávajících provozů a jejich právní a finanční aspekty. Důležitou součástí analýzy byly návrhy možností podpory od města, která by stávajícím či budoucím provozům pomohla k udržitelnosti. 

"Aby mohly tyto reuse služby efektivně působit na úrovni města, je třeba řešit jejich provázanost, která vede k uzavření koloběhu věcí a ve svém důsledku k redukci odpadu. Násobně větší dopad reuse aktivit bude umožněn za předpokladu, pokud město bude dbát na podporu rozmanitých reuse služeb, osvětu občanů, tvorbu synergie namísto duplicit a propojení logistické sítě.“

Reuse analýza pro hlavní město Praha, srpen 2021

zájemci o téma reuse poslouchají přednášku Zuzany Kuberové

Reuse inkubátor: seminář pro zájemce o zahájení reuse provozů a nábytkových bank v Praze a okolí

Dne 28. 4. 2022 proběhl pod vedením České federace nábytkových bank a re-use center pilotní seminář určený pro aktivní zájemce o provoz reuse center a nábytkových bank v Praze a okolí. Jednodenní seminář měl za cíl stimulovat vznik nových projektů, které se věnují cirkulární ekonomice.

Seminář byl koncipován tak, aby jeho účastníci získali praktické tipy a vstupy pro rozvoj byznys plánu a aby následná realizace reuse centra vedla k udržitelnosti, fungování bylo efektivní a dopad měřitelný. Paralelním cílem pak bylo, aby tyto organizace rozšířily síť reuse služeb a pomohly tak v přechodu k cirkulární ekonomice v rámci hlavního města Prahy a blízkém okolí.

„Moc děkujeme za workshop, den plný příjemných setkání a prezentace. Užila jsem si to a považuji to za den, který nás v projektu opravdu posunul.“

Ela Hortíková, účastnice semináře 

nakládání restaurovaného stolu do auta

Podpora vzniku Nábytkové banky Jihočeského kraje

V červnu 2021 byla Česká federace nábytkových bank a reuse center u zrodu Nábytkové banky Jihočeského kraje. Vedle Prahy a Libereckého kraje je tedy Jihočeský kraj další, který tuto službu nabízí. Cílem Federace je mimo jiné iniciovat a podporovat vznik sítě těchto služeb po celé České republice po vzoru potravinových bank a doplnit tak škálu sortimentu materiální pomoci potřebným. 

Cílem Nábytkových bank je zdarma získávat od dárců nepotřebný nábytek a další vybavení domácností a tuto materiální pomoci přerozdělovat prostřednictvím smluvních organizací potřebným.  

„Když vzniká nová síť standardizované služby, spolupráce se zastřešující organizací je naprosto klíčová. Federace vznikla právě z důvodu podpory zájemců o poskytování této služby, dále se podílí na vytvoření jejích standardů kvality a pro podporu vybudování celorepublikové sítě a zajištění systémového financování.“

Dana Kalistová, zakladatelka Nábytkové banky Jihočeského kraje