Služby

Jaké služby vám můžeme nabídnout?

Prostřednictvím našeho expertního týmu se vám budeme snažit předat komplexní zkušenosti z různých typů reuse provozů v České republice a zahraničí a to formou, která bude vyhovovat vašim individuálním potřebám.

Připravíme pro vás službu na míru

Dokážeme reagovat na vaši konkrétní poptávku. Uspořádáme odborné školení, kulatý stůl či poskytneme konzultaci k vašemu záměru. Uděláme si čas na zodpovězení vašich dotazů a dáme si záležet, abychom rozptýlili případné nejasnosti a nejistoty. Věnovat se vám bude tým našich expertů sestavený na základě typu vašeho záměru.

Stakeholder dialog

Pokud zvažujete možnosti provozu reuse pointu, reuse centra nebo nábytkové banky ve vaší obci nebo organizaci, je nejlepší začít dialogem místních aktérů. Rádi ho pro vás zorganizujeme.

Odborné školení

Uspořádáme pro vás nebo pro budoucí provozovatele reuse centra a nábytkových bank ve vaší obci praktické školení se zaměřením na udržitelný byznys plán.

Konzultace ke konceptu

Máte již formulovanou představu o provozu a rádi byste některé oblasti zkonzultovali? Naši experti jsou tu pro vás. Rádi pomůžeme i v etapě praktických příprav a při zahájení realizace.

Jsme tu pro vás. Pomůžeme s tím, co právě řešíte.

Naše služby jsou variabilní, poskládáme pro vás nabídku na míru.

Mám zájem
arrow_forward

Tlačítko vás přesměruje
na kontaktní stránku

Reference

sklad použitého nábytku

Reuse analýza pro hlavní město Praha

Na základě objednávky Pražského Inovačního institutu jsme v rámci analýzy zmapovali aktuálně dostupnou síť provozů na území hlavního města Prahy dle komodit (nábytek, textil, domácnost, elektro) a představili příklady dobré praxe z České republiky i Evropské unie.

Dále jsme popsali koncepty stávajících provozů a jejich právní a finanční aspekty. Důležitou součástí analýzy byly návrhy možností podpory od města, která by stávajícím či budoucím provozům pomohla k udržitelnosti. 

"Aby mohly tyto reuse služby efektivně působit na úrovni města, je třeba řešit jejich provázanost, která vede k uzavření koloběhu věcí a ve svém důsledku k redukci odpadu. Násobně větší dopad reuse aktivit bude umožněn za předpokladu, pokud město bude dbát na podporu rozmanitých reuse služeb, osvětu občanů, tvorbu synergie namísto duplicit a propojení logistické sítě.“

Reuse analýza pro hlavní město Praha, srpen 2021

zájemci o téma reuse poslouchají přednášku Zuzany Kuberové

Reuse inkubátor: seminář pro zájemce o zahájení reuse provozů a nábytkových bank v Praze a okolí

Dne 28. 4. 2022 proběhl pod vedením České federace nábytkových bank a re-use center pilotní seminář určený pro aktivní zájemce o provoz reuse center a nábytkových bank v Praze a okolí. Jednodenní seminář měl za cíl stimulovat vznik nových projektů, které se věnují cirkulární ekonomice.

Seminář byl koncipován tak, aby jeho účastníci získali praktické tipy a vstupy pro rozvoj byznys plánu a aby následná realizace reuse centra vedla k udržitelnosti, fungování bylo efektivní a dopad měřitelný. Paralelním cílem pak bylo, aby tyto organizace rozšířily síť reuse služeb a pomohly tak v přechodu k cirkulární ekonomice v rámci hlavního města Prahy a blízkém okolí.

„Moc děkujeme za workshop, den plný příjemných setkání a prezentace. Užila jsem si to a považuji to za den, který nás v projektu opravdu posunul.“

Ela Hortíková, účastnice semináře 

nakládání restaurovaného stolu do auta

Podpora vzniku Nábytkové banky Jihočeského kraje

V červnu 2021 byla Česká federace nábytkových bank a reuse center u zrodu Nábytkové banky Jihočeského kraje. Vedle Prahy a Libereckého kraje je tedy Jihočeský kraj další, který tuto službu nabízí. Cílem Federace je mimo jiné iniciovat a podporovat vznik sítě těchto služeb po celé České republice po vzoru potravinových bank a doplnit tak škálu sortimentu materiální pomoci potřebným. 

Cílem Nábytkových bank je zdarma získávat od dárců nepotřebný nábytek a další vybavení domácností a tuto materiální pomoci přerozdělovat prostřednictvím smluvních organizací potřebným.  

„Když vzniká nová síť standardizované služby, spolupráce se zastřešující organizací je naprosto klíčová. Federace vznikla právě z důvodu podpory zájemců o poskytování této služby, dále se podílí na vytvoření jejích standardů kvality a pro podporu vybudování celorepublikové sítě a zajištění systémového financování.“

Dana Kalistová, zakladatelka Nábytkové banky Jihočeského kraje