Členství

Proč se stát členem federace?

Stát se členem federace je příležitost k vzájemnému sdílení know-how a praktických zkušeností z provozování reuse center a nábytkových bank. Cílem federace je vytvořit silnou členskou základnu, která bude tvořit funkční síť udržitelných a spolupracujících reuse provozů.

Co vám členství nabízí

Sdílení zkušeností

Federace sleduje fungování reuse center a nábytkových bank, tvoří seznam příkladů dobré praxe a nabízí know-how pro začínající členy. Každý člen přispěje k šíření reuse myšlenek.

Sdílený marketing

Komunikujeme s relevantními úřady, šíříme osvětu o tématu, rozesíláme pravidelné tiskové zprávy a komunikujeme s novináři.

Rozšíření sítě reuse v ČR

Naším cílem je reuse centrum dostupné v každém městě a obci.
Vznikne tak přirozená alternativa k nakupování v obchodních řetězcích.

Expertní pomoc

Sdílíme know-how v oblasti kvality služeb reuse center a nábytkových bank, včetně spoluvytváření modelů aplikovatelných na danou oblast, obec, provozovatele.

Partnerství v zahraničí

Nabízíme spolupráci, otevřenou diskusi, sdílení informací, znalostí a zkušeností mezi členskými organizacemi v ČR a v Evropě. Jsme čekatelé na členství v evropské síti RREUSE.

Mapování příležitostí

Vyhledáváme grantové výzvy a další zdroje financování pro reuse aktivity. Nabízíme konzultace grantových žádostí.

Pro koho je členství ve federaci vhodné?

1

Pro provozovatele reuse centra, nábytkové banky či blízké aktivity

2

Pro ty, kteří respektují Chartu nábytkových bank a reuse center a společné principy

3

Pro ty, kteří chtějí být v centru reuse dění, u nově vznikajících projektů a u spolupráce se zahaničními partnery

Členství pro vás není vhodné a přesto chcete pomoci?

Staňte se partnerem
arrow_forward

Naši členové

Pomozte nám zaplnit bílá místa na mapě naší federace.
Podpořte svoji obec, komunitu a založte nábytkovou banku nebo reuse centrum.
My pomůžeme vám.

Být členem federace přináší tyto benefity

Naplno vás vtáhnou do reuse světa, budete v centru dění.
Spolupráce s experty a zapojení do projektů bude pro vás doslova na dosah ruky.

1

Propagace

Propagace na webových stránkách a v dalších propagačních materiálech federace.

2

Aktuality

Zasílání relevantních legislativních a dotačních aktualit (minimálně čtyřikrát do roka).

3

Vstupní seminář

Vstupní informační seminář pro nábytkové banky a reuse centra pořádaný federací.

4

Individuální konzultace

Jednou za rok 2 hodiny individuální konzultace s interními experty federace.

5

Networkingové akce

Účast na akcích pořádaných federací. Minimálně 1 akce na podporu síťování za rok.

6

Sdílené know-how

Sdílení a přístup k know-how federace a zahraničních partnerů.

7

Zapojení do projektů

Možnost aktivního zapojení do interních i mezinárodních projektů federace.

8

Sleva na služby

15 % sleva na další služby federace nad rámec uvedené nabídky.

Staňte se členy federace, kteří se vzájemně podporují a inspirují.

Členem ve federaci se můžete stát na základě přijetí charty a po zaplacení poplatků,
které se odvíjí od velikosti vaší instituce.

jednotlivci, neziskovky a sociální podniky (do 10 zaměstnanců)

2500 Kč / rok

obce a firmy
(do 100 zaměstnanců)

4500 Kč / rok

města a firmy
(nad 100 zaměstnanců)

6500 Kč/ rok

Chci se stát členem
arrow_forward

Tlačítko vás přesměruje na registrační formulář.

Nejste si jisti a potřebujete více informací?
Obraťte se nás pro více informací!

Kontaktujte nás
arrow_forward

Více než 5000 předmětů měsíčně prodá reuse centrum OZO Ostrava

Cílem federace je významně a aktivně se zapojit nejen do systému distribuce materiální pomoci uživatelům sociálních služeb prostřednictvím nábytkových bank, ale být i důležitým aktérem ve snižování množství komunálního odpadu v České republice.