Členství

K čemu je členství ve Federaci?

Cílem Federace je vytvořit silnou členskou základnu, která bude tvořit aktivní síť udržitelných a spolupracujících reuse provozů.

Jste organizace, která reuse žije a chce dále růst?

Pro koho je členství vhodné?

1

Pro provozovatele reuse centra, nábytkové banky či blízké aktivity

2

Pro ty, kteří respektují Chartu nábytkových bank a reuse center a společné principy

3

Pro ty, kteří chtějí být v centru reuse dění, u nově vznikajících projektů a u spolupráce se zahraničními partnery

Členství pro vás není vhodné a přesto chcete být u toho?

Staňte se partnerem
arrow_forward

Nebo využijte naše

Další služby
arrow_forward

Naši členové

Pomozte nám zaplnit bílá místa na mapě naší Federace.
Podpořte svoji obec, komunitu a založte nábytkovou banku nebo reuse centrum. S tím vám pomůžeme my.

Jaké benefity přináší?

Stát se členem Federace je příležitost k vzájemnému sdílení know-how a praktických zkušeností z provozování reuse center a nábytkových bank. Být první u legislativních i dotačních aktualit. Networkovat, dále se vzdělávat a zapojit se do společných projektů.

1

Propagace

Propagace vašich provozů a aktivit na webových stránkách a v dalších propagačních materiálech Federace. Šíření osvěty o tématu reuse u relevantních úřadů a médií.

2

Aktuality

Zasílání relevantních legislativních a dotačních aktualit. Vyhledávání grantových výzev a dalších zdrojů financování pro reuse aktivity.

3

Vstupní seminář

Vstupní informační seminář pro nábytkové banky a reuse centra pořádaný Federací. Další vzdělávací akce pro rozvoj softskills a témat spojených s reuse provozem.

4

Individuální konzultace

Jednou za rok 2 hodiny individuální konzultace na témata, která vás pálí, s interními experty Federace.

5

Networkingové akce

Účast na akcích pořádaných Federací. Minimálně 4 akce na podporu síťování za rok.

6

Sdílené know-how

Sdílení a přístup k know-how Federace a zkušeností a příkladů dobré praxe jejích členů i zahraničních partnerů skrz komunitní platformy a exkurze.

7

Zapojení do projektů

Možnost aktivního zapojení do interních i mezinárodních projektů Federace, například v rámci členství v evropské síti RREUSE.

8

Sleva na služby

15 % sleva na další služby Federace nad rámec uvedené nabídky jako například konzultace grantových žádostí, business modelů nebo kvality služeb.

Členství se vyplatí

Členem se můžete stát na základě přijetí Charty reuse a po zaplacení členského příspěvku, který se odvíjí od velikosti vaší instituce.

jednotlivci, neziskovky a sociální podniky (do 10 zaměstnanců)

2500 Kč / rok

obce a firmy
(do 100 zaměstnanců)

4500 Kč / rok

města a firmy
(nad 100 zaměstnanců)

6500 Kč/ rok

Chceme se stát členem
arrow_forward

Tlačítko vás přesměruje na registrační formulář.

Pozn.: V prvním roce se s vaší organizací seznámíme a již můžete čerpat všechny benefity;
pro aktivní a řádné členství s možností hlasování je třeba naplnit tyto
podmínky členství:
SDÍLÍME - aktivní účast na akcích a networkingu, sdílení know-how
MĚŘÍME - datový reporting a dotazníkové šetření dle Metodiky sběru dat
PROPAGUJEME - členové Federace sdílí logo nasvých webových stránkách
PARTICIPUJEME - účast na valné hromadě 1x ročně
PODPORUJEME - organizace splňují standardy provozu dle Charty reuse a naplňují je v rámci svého provozu

Proč se stát členy Federace
v kostce

Možná to chcete ještě probrat s kolegy. Možná vám nejlépe vyhovuje tištěný text. V každém případě je vám naše PDF brožura k dispozici!